Criteria voor lidmaatschap

Share Button

Voor het lidmaatschap hanteert Gitaarschool Nederland de volgende criteria:

individuele kwaliteiten: De docent heeft een afgeronde conservatorium (HBO) muziekopleiding of vergelijkbare professionele ontwikkeling doorgemaakt.

  • De docent werkt beroepsmatig als docerend en/of uitvoerend gitarist.
  • De docent heeft tenminste 1 keer per jaar een voor publiek toegankelijke leerlingen-uitvoering.
  • De docent heeft een leerplan, dat wil zeggen: is in staat middels een meerjarig leertraject de leerling te begeleiden en te voorzien van geschikt oefenmateriaal passend bij de verschillende fasen van zijn/haar ontwikkeling.
  • Ontwikkeling van de leerling staat voorop, elk met zijn eigen benadering. Uitgangspunt bij de beginnende jonge leerling is een brede basis mee te geven van pop tot klassiek, van akoestisch tot elektrisch, zodat hij/zij later alle kanten op kan in de muziek. Leerlingen met al een duidelijke specifieke muziekvoorkeur kunnen zich van daaruit verbreden.
  • De docent maakt de activiteiten van zijn/haar muziekpraktijk  on- line inzichtelijk en transparant middels eigen internet kanalen en/ of die van de instelling(en) waar hij/zij werkzaam is.

Niet elke praktijk kan alle stijlen aanbieden, dat hoeft ook niet. De docent informeert de leerling en ouders over de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de praktijk (eigen kunnen, voor- en nadelen). Indien nodig wordt de leerling doorverwezen naar een meer gespecialiseerde docent.

Wanneer er sprake is van een collectief, bijvoorbeeld een groep gitaardocenten binnen een instelling, ieder met zijn eigen taken en vakgebied wordt er gekeken of het collectief als geheel aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet en kan er afgeweken worden van de gestelde individuele kwaliteiten.

Aangeslotenen commiteren zich aan de algemene doelstelling van Gitaarschool Nederland, namelijk kwalitatief goed onderwijs, en kan bij niet voldoen daaraan als lid ontheven worden.